İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
KARAMAN'A YENİ ENGELLİ ARAÇ PARK YERLERİ YAPILIYOR
KARAMAN'A YENİ ENGELLİ ARAÇ PARK YERLERİ YAPILIYOR
Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporu tartışması
Bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporu tartışması
2014 Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2014 Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Haber Detayı
22 Ekim 2013 - Salı 19:59
 
ˮABD Ekonomisinin Bu Yıl Yüzde 1,6 Büyümesi Beklenmektedirˮ
DİĞER Haberi
ˮABD Ekonomisinin Bu Yıl Yüzde 1,6 Büyümesi Beklenmektedirˮ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının, ekonomideki toparlanmaya paralel olarak genişletici para politikalarını er ya da geç sonlandıracağını bildirdi.Bakan Şimşek, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısıʹnı, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonuʹna sunmaya başladı. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısıʹnı 11 Ekim 2013 tarihinde Meclise sunduklarını hatırlatan Şimşek, bugün komisyonda görüşülecek tasarıların, komisyon üyelerinin katkılar ile son halini alacağını ve Genel Kurula sunulacağını söyledi. Ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi veren Şimşek, küresel ekonomide 2012 yılının ikinci yarısında başlayan ılımlı toparlanmanın devam ettiğini, buna mukabil aşağı yönlü küresel risklerin de önemini koruduğunu ifade etti.Şimşek, gelişmiş ülkelerin kademeli olarak toparlanırken, gelişmekte olan ülkelerde ise büyümenin bir miktar yavaşladığına işaret ederek, şunları kaydetti:ˮSon bir yıl içerisinde birçok uluslararası kuruluş, 2013 yılı büyüme tahminlerini düşürmüştür. Örneğin IMF, 2013 yılı küresel büyüme tahminini 0,7 puan aşağı yönlü revize etmiştir. IMFʹnin son tahminlerine göre 2012 yılında yüzde 3,2 oranında büyüyen küresel ekonomi, 2013 yılında yüzde 2,9, 2014 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüyecektir. Bu oranlar kriz öncesi 2004-2007 döneminde ortalama yüzde 5 civarında. 2010-2011 yıllarında ise ortalama yüzde 4,5 olan küresel büyüme hızının oldukça altındadır. Benzer şekilde dünya ekonomisinin yarısını oluşturan gelişmiş ülkelerin 2013 büyüme tahmini 0,3 puan aşağı yönlü revize edilmiştir. 2012 yılında yüzde 1,5 oranında büyüyen gelişmiş ülkelerin, 2013 ve 2014 yıllarında, sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 2 ile potansiyellerinin altında büyüyeceği öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin 2013 büyüme tahmini de 1,1 puan aşağı yönlü revize edilmiştir. 2012 yılında yüzde 4,9 oranında büyüyen gelişmekte olan ülkelerin, 2013 yılında yüzde 4,5 oranında, 2014ʹte ise yüzde 5,1 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Çin hariç gelişmekte olan ülkelerin 2013 yılında yüzde 3,1, 2014 yılında da yüzde 4,1 büyüyeceği öngörülmektedir.ˮ- ˮABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 büyümesi beklenmektedirˮABD ekonomisinin, 2012 yılının ikinci yarısında yakaladığı ılımlı çıkışı, 2013 yılında da sürdürdüğüne dikkati çeken Şimşek, 2012 yılında yüzde 2,8 büyüyen ABDʹnin, bu yılın ilk yarısında ortalama yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiğini söyledi. Ülkede işsizliğin, 2013ʹün başından bu yana 0,6 puan azalarak, ağustos ayı itibarıyla yüzde 7,3 seviyesine gerilediğini anlatan Şimşek, ˮAncak maliye politikasına ilişkin belirsizlikler, ABDʹde büyüme görünümünü olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede, Amerika ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6, önümüzdeki yıl ise yüzde 2,6 büyümesi beklenmektedirˮ dedi. - ˮAvro Bölgesi resesyondan çıktıˮBakan Şimşek, altı çeyrektir üst üste daralan Avro Bölgesiʹnin ise bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla teknik anlamda resesyondan çıktığını ancak ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 0,3ʹlük büyüme oranının, beklentilerin altında kaldığını bildirdi. Gelişmekte olan ülkelerde ise büyümenin; zayıf iç talep, bazı yapısal faktörler ve bozulan dış koşullar nedeniyle ivme kaybettiğini vurgulayan Şimşek, söz konusu ülkelerin ˮmotoruˮ olan Çinʹin, yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7,7 ile son yıllardaki performansının altında büyüdüğünü ifade etti. BRIC olarak adlandırılan ve Çin ile birlikte 15 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olan Hindistan, Brezilya ve Rusyaʹda da büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını aktaran Şimşek, şöyle konuştu:ˮKüresel ekonomideki ılımlı toparlanmaya paralel olarak küresel ticaret de kademeli olarak artacaktır. Bu çerçevede, 2012 yılında yüzde 2,7 artan dünya ticaret hacminin kademeli olarak yükselerek 2013 yılında yüzde 2,9, 2014 yılında ise yüzde 4,9 artması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan genişletici para politikaları, düşük ekonomik aktivite ve zayıf küresel talep nedeniyle, enflasyonist baskılara sebep olmamaktadır. 2012 yılında küresel düzeyde yüzde 3,9 olarak gerçekleşen enflasyon oranının 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olması beklenmektedir.ˮ - ˮGelişmiş ülkeler kaynaklı riskler de önemini koruyorˮMaliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide toparlanmanın ılımlı seyretmesinin yanısıra gelişmiş ülkeler kaynaklı risklerin de önemini koruduğunu vurgulayarak, küresel ekonomide önümüzdeki dönemde büyüme görünümünü olumsuz etkileyebilecek dört temel riskin bulunduğunu ifade etti.Bunları da ˮgenişletici para politikalarından çıkışın iyi yönetilememesiˮ, ˮgelişmiş ülkelerde Mali sorunlar ve zayıf iç talebin devam etmesiˮ, ˮgelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha da zayıflamasıˮ ve ˮjeopolitik gerginliklerin tırmanmasıˮ olarak sıralayan Şimşek, şunları kaydetti: ˮBaşta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları, ekonomideki toparlanmaya paralel olarak genişletici para politikalarını er ya da geç sonlandıracaktır. Ancak parasal genişleme politikalarından çıkışın yönetimi, zamanlaması ve kompozisyonu finansal piyasalar açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle Fedʹin olağanüstü genişletici para politikasından çıkış sürecinde izleyeceği yöntem, küresel ekonomik görünüm üzerindeki en büyük risklerden biridir. Fedʹin bu politikasını uzun süre sürdürmesi, enflasyon ve finansal istikrar açısından önemli bir risk teşkil etmektedir.Öte yandan genişletici para politikasından çıkışın gereğinden hızlı olması kırılgan yapıdaki gelişmiş ülkeleri yeniden durgunluğa sürükleyebilir. Gelişmekte olan ülkelerde ise sermaye akımlarının zayıflamasına ya da tersine dönmesine neden olabilir. IMF tahminlerine göre Fedʹin politika faiz oranında yapacağı yüz baz puanlık bir artış, diğer ülkelerde sanayi üretimini yüzde 0,7 azaltabilecektir. Zira Fedʹin genişletici para politikasından çıkış stratejisindeki belirsizlikler, mayıs ayından bu yana finansal piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya sebep olmuştur. Bu süreçte birçok gelişmekte olan ülkede faiz oranları ve risk primleri artmış, para birimleri ise değer kaybetmiştir.ˮ -TLʹdeki değer kaybıBu dönemde Türkiye ekonomisindeki makro-finansal kırılganlıkların da çok konuşulduğunu anımsatan Şimşek, ˮAncak Türk Lirasında 22 Mayısʹtan bu yana gerçekleşen değer kaybı yüzde 7 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına yakın seyretmiştir. Tahvil faizleri artmakla birlikte geçen yıl aynı dönemde gözlemlenen seviyelerin hala altındadır. Borsa ise değer kaybetmekle birlikte geçen yılki seviyelerin üstünde kalmıştırˮ diye konuştu. -ˮAvro Bölgesi yapısal reformlara devam etmeliˮİkinci riskin ise gelişmiş ülkelerde Mali sorunların çözüme kavuşturulamaması ve iç talepteki toparlanmanın sekteye uğraması olduğunu belirten Şimşek, 2013 yılı için borç stokunun GSYHʹye oranının OECD ülkelerinde yüzde 112, Avro Bölgesiʹnde ise yüzde 96 ile oldukça yüksek bir seviyede olduğunu bildirdi. Ayrıca Avro Bölgesiʹnde bankaların kırılgan yapısının da hala bir sorun teşkil ettiğini dile getiren Şimşek, şunları söyledi: ˮBu risklerin iyi yönetilip minimize edilebilmesi için Avro Bölgesi ülkelerinin yapısal reformlara devam etmesi ve başarılı bir bankacılık birliği oluşturması gerekmektedir. Avro Bölgesiʹnde uygulanan Mali konsolidasyonun iç talebin zayıf seyrettiği bir döneme denk gelmesi ekonomik toparlanmanın önünde bir engel oluşturmaktadır. Üçüncü olarak gelişmekte olan ülkelerin daha düşük oranlarda büyümesi küresel görünüm adına bir risk teşkil etmektedir. Finansal dalgalanmalar ve zayıf dış talebe ek olarak gelişmekte olan ülkeler zayıflayan iç talep sorunuyla karşı karşıyadır. Bunda, demografik faktörlerin yanısıra verimlilik düşüşü ve yapısal reformların yavaşlaması etkili olmaktadır. Son olarak jeopolitik gerginliklerin arttığı Orta Doğuʹda politik belirsizlik risk primini artırmaktadır. Arzdaki iyileşmeye rağmen jeopolitik riskler uluslararası enerji fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu da küresel büyüme için bir ʹkara kuğuʹ etkisi yaratabilir.ˮ(Sürecek) -plan bütçe komisyonu
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Hakan Yakın
Etiketler: ˮABD, Ekonomisinin, Bu, Yıl, Yüzde, 1,6, Büyümesi, Beklenmektedirˮ,
Yorumlar
Haber Yazılımı