Bilindiği üzere, Kurumumuza olan borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılmasına ilişkin işlemler devam etmekte olup, 2017/Mayıs ayına ilişkin bildirgelerin
verilme süresinin sona ermesine az bir süre kalmış bulunmaktadır.
Bu bağlamda, Kurumumuza olan borçların yapılandırılması amacıyla başvuruda
bulunan, ancak yapılandırma işlemleri 2017/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesinin son verilme tarihi olan 23/6/2017 tarihi saat 23:59’a kadar sonuçlandırılamayan
işverenlerimizin sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere kanun numaralı
belgeleri gönderemeyecekleri dikkate alınarak, bu durumdaki işverenlerimizin mağdur
olmamalarını teminen;
Sigorta primi teşvik ve desteklere ilişkin ilgili kanunlarda öngörülen diğer şartların
(yapılandırma kapsamı dışında borcun bulunmaması, cari aya ilişkin primlerin süresinde
ödenmesi v.b.) yerine getirilmesi kaydıyla, yapılandırma işlemlerinin sonuçlandırılamaması
nedeniyle kanun numarasız olarak verilen belgelerin, yapılandırma işlemlerinin
sonuçlandırılmasını müteakip işverence talep edilecek kanun numaralı belgeye
dönüştürülerek, sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları sağlanacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.