Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında öncelikle Karaman, Aksaray, Konya ve Niğde illerini kapsayan 2017 Yılı Mali Destek Programı çağrısına çıktı.

Mali destek programı ile söz konusu illerde istihdam düzeyini yükselterek gelir seviyesini ülke ortalamasının üzerine çekmek, örgütlenme yapısını güçlendirerek ulusal ve uluslararası pazarlama ağlarında bölge ürün ve kurumlarının rekabet gücünü artırmak, güçlü sosyal yapı ve düzenli fonksiyonel bir fiziki altyapı ile refah düzeyi yüksek ve şehirlerle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturulması hedeflenmektedir.

İlimizde özellikle tarımsal üretim ile uğraşan çiftçi ve yetiştiricilerimizin yoğunlukla yaşadığı kırsal alanda yukarıda bahsi geçen hedefleri gerçekleştirmek için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. İl Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve İlçe Müdürlerimizin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Karaman Merkez İlçe ve diğer İlçelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak proje öncelikleri tespit edilmiştir.18 Ağustos 2017 tarihine kadar hazırlanacak projelerin KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulması planlanmaktadır.