Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.

Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.
 

Kadir Gecesi'nin önemini ve faziletini en güzel Kadir Suresi aktarıyor. Kadir Suresi'nde bu gece için şöyle deniliyor;

Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rab'lerinin izniyle melekler ve Ruh (Hz.Cebrail),her iş için iner dururlar. O ,fecrin doğuşuna kadar süren selam ve selamet gecesidir. ( Kadir suresi, 1-5 )

Kadir Gecesi'nin önemi: Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e (sav) bu gecede inmeye başladı. Bu yönüyle de Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır....Yani bu kadir gecesi , içinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

Kılınan namaz bin yıla denk : Hz.Peygamber(sav) , önceki ümmetlerin ömürlerinin çok uzun olduğunu ve kendi ümmetinin ömrünün onlara kıyasla daha az olduğunu bildiğinden , diğer ümmetlerin yaptığı amelleri ümmetinin yapamayacağından endişe ettiğinden dolayı ,mahzun oldu. Bunun üzerine Yüce Allah , efendimize(sav) ve ümmetine kadir gecesini ihsan eyledi. Bu şu demek oluyor : her ibadet bin yıl işlenmiş gibi huzur-u ilahide kabul edilecek. Bu gecede kılınan bir namaz bin yıla denk olacak.

Kadir Gecesi'nde melekler iner : Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de yanında hazır bulunan melekler ordusuyla beraber. Hz.Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını ,şerefini çok daha fazla artırıyor. Hz.Cebrail peygamberlere vahiy iletmek ile görevli bir melekti. Peygamber efendimiz son peygamber olduğundan , kendisinden sonra artık peygamber gelmeyeceğinden Hz.Cebrail'inde görevi bitmiştir. Ama bu gece özel bir görev ile görevleniyor , yer yüzü semalarına iniyor.

Melekler duaya amin diyor : Rivayete göre , melekler bu gece ibadet halinde bulunan bütün müminlere selam verirler ve dualarına ' amin' derler... Bu mübarek sure ile ilgili söyleyecek daha çok sözlerimiz olsada şimdilik bu kadarı ile istifade edelim.

 

Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]
 

 

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
 

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:


- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)


Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:

"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."
 

(Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]
 

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]
 

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

 

Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilmeli?

1-Bu gece başka gecelere kıyasla çok daha fazla Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bu geceyi ganimet bilelim. Rabbın kelamı ile meşgul olalım.

2-Bu gece tevbe edelim. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür. Bu gece günahlarımızı kendimize itiraf edip ,bağışlanmak için o rahmet kapısına yönelelim.

3 - Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, onlara kur'an okuyalım.Onlara duacı olalım.Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım. Onlara vefa gösterelim.

4 - Kaza namazlarımızı kılalım. Nafile namazlar kılalım.

5. Bu gece dilimizi zikirden mahrum etmeyelim. Sürekli 'La ilahe illallah' diyelim. Peygamber efendimize salat-u selam okuyalım.

6. Birbirimizle helalleşelim. Birbirimize merhametli olalım. Birbirimizi Allah için sevdiğimizi söyleyelim. Kendimize ve tüm islam ümmeti için duacı olalım.