Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin 13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla Anadolu’da ilk kez devlet dili (resmi dil ) olarak kabul edilmiş. Türkçemiz resmi dil olmasından bu güne gelişmiş ve zenginleşmiştir. Bizde her sene türk dil bayramını gururla türkçenin başkenti burası diye coşkuyla  kutlamaktayız!!!! 


Dil insanların birbirini anlamaları, birlikte yaşamaları, aralarındaki bağı kuvvetlendirmeleri, milli kimliğimizi yaşatmaları için hayati öneme sahiptir. Milli bilincin oluşması, kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması dil ile mümkün olur. 


Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde Türkçe konuşulmaya başlandığı bir dönemde Türkiye'de ve özellikle Türkçe’nin başkenti Karamandaki işyerlerinin yabancı tabelalar asması üzüntü verici .  

Bilindiği gibi 'Türkçemiz Kimliğimizdir' Türkçe yoksa milli kimliğimiz de yoktur Tarih buna şahittir. O halde dilimizi korumak kimliğimizi yani bekamızı korumak anlamına gelir.  

Diğer taraftan günümüzde Türkçemizin kullanımından uzaklaştığımızı içimiz kan ağlayarak izliyoruz. İşyerlerinin tabelalarına baktığımızda bu dil kirlenmesini daha iyi görmekteyiz. Nerdeyse Türkçe bir firma adı görmek imkânsız hale geldi. Yabancı dilde tabela asmak moda oldu". Bu konuda yasal bir boşluk var. Özellikle belediye meclislerinin, Türkçe tabela kullanımı zorunluluğu hakkında alacakları kararlarla yasal boşluğu doldurabilme imkanları var iken neden yapılmıyor.  


Kentimiz , tarihî mekanları, yöreye özgü ev mimarileri, yemekleri, kültürüyle olduğu gibi işyeri adlarıyla da bir bütündür. Belediyemizin bu konuda çalışma yapması gerekiyor bu tabelalar indirilmeli  ki zamanında dönemin Belediye Başkanı Yaşar Evcen Türkçe Konuşalım Türkçe Yazalım kampanyası başlatmış ve bu kampanya kapsamında Karaman'da yabancı isimli tabelaları tek tek indirtmiş ve yerine Türkçe karakterli tabelalar astırmıştı…  

Mekan isimlerinde yabancı kelimelerin kullanılmasını eleştiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili yetkiyi belediyelere verirken şu sözleri kullamıştı.
Belediyelere seslenerek, "Bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda." demişti.
Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetini bu kadar sert bir dille ifade etmişken dünyada en çok konuşulan 5 dil olan Türkçemizin zenginliği güzelliğı Türkçenin başkenti Karaman'da neden hala tabelalara yansımıyor.