Kararname kapsamında kredi borçlarının ertelenmesini isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin 2016 yılı Ç.K.S. belgesi, nüfus cüzdanı ile birlikte İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kararname Kapsamında borçlarını ertelemek için İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler aynı dönemde borçlu oldukları T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine de dilekçe ile ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

Borçlarını erteletmek isteyen gerçek ve tüzel kişi üreticilerimiz detaylı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerimizden öğrenebilirler.